گالریگل های آوین

بوته مصنوعی نیز محصولی متفاوت و زیبا برگرفته از طبیعت و گیاهان بوته شکل مانند بوته شفلرا ، بوته های ساناز ، بوته گوجه گیلاسی ، بوته های گلدار و بی گل که در رنگبندی ها و سایز های مختلف یافت میشود.